Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Wstęp

DROGI WYCHOWAWCO, DROGI PEDAGOGU SZKOLNY, DROGI PSYCHOLOGU SZKOLNY,

W każdej klasie istnieją niewidzialne i widzialne problemy.

Te niewidzialne kryją się w każdej grupie i w każdym człowieku. Gdy ich dotkniemy czujemy, że mamy uważać, to tak jak byśmy otworzyli puszkę Pandory. Jednak jeśli tego nie zrobimy – ktoś będzie cierpieć w ciszy i izolacji.

Problemy widzialne są problemami na tematy o których trudno jest zaczynać rozmowę.

Państwo widzą te problemy. Pierwszą reakcją wychowawcy często jest pomaganie; a warto jest najpierw analizować sytuację i potem wymyślić strategicznie długofalowe odpowiedzi na analizowaną sytuację. Program (adT) wspiera Państwa w swojej pracy profilaktycznej.

Program profilaktyczny (adT) oferuje narzędzie do diagnozy tych niewidzialnych problemów. Na poziomie klasy i indywidualnych uczniów mierzone są cztery czynniki: poziom podejścia rozwojowego/ sztywnego, poziom pozytywnego/ negatywnego samopoczucia, poziom otwartości/ defensywności w komunikacji oraz poziom klasycznych czynników ryzyka uzależnienia (w nich: poziom izolacji).

Program (adT) także oferuje wychowawcom narzędzie, aby zaczynać rozmowę z klasą na tematy trudne.

Na podstawie diagnozy program (adT) oferuje narzędzia dla wychowawcy, aby praca profilaktyczna z uczniami była adekwatna.

Program (adT) jest wynikiem dziesięcioletniej pracy w Polsce i w Unii Europejskiej w różnych projektach edukacyjnych i profilaktycznych. W ostatnich latach program był wspierany przez GCPU, a teraz Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Życzymy owocnej pracy profilaktycznej!

Autorzy programu (adT)

Beata i Onno Staszyńscy-Hansen

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska